Аутсорсинг (outsource) - передача третій стороні керування окремим бізнес-процесом або його повне виконання з метою концентрації, зосередження на власних пріоритетних функціях.


Бухгалетрський супровід, що пропонує наша компаннія, належить до одних із видів аутсорсингу, що полягає у комплексному веденні бухгалтерського й податкового обліку або облік окремих операцій (наприклад, розрахунок і нарахування заробітної плати) співробітниками нашої компанії, а саме:

- генерація бухгалтерських документів;
- перевірка отриманих документів;
- відображення господарських операцій в бухгалтерських реєстрах;
- нарахування заробітної плати працівникам Замовника, обов`язкових платежів та зборів з фонду оплати праці, формування та подання звітності у соціальні державні фонди;
- кадрове діловодство;
- відображення податкових результатів у підготовлених звітах;
- узгодження результатів оподаткування за звітний період з уповноваженим представником Замовника;
- контроль за своєчасною сплатою обов'язкових платежів та зборів у бюджет та соціальні державні фонди;
- подання податкової звітності;
- підготовка та подання фінансових звітів;
- підготовка та подання статистичної звітності;
- ведення розрахункових рахунків Замовника у системі клієнт банк, інтернет банкінг;
- представлення інтересів Замовника у державних контролюючих органах;
- зберігання первинних бухгалтерських документів Замовника.


Перевірка відповідності ведення бухгалтерського обліку діючим стандартам:

- оглядова перевірка стану бухгалтерського обліку в цілому, чи окремих його ланок;
- надання висновку про повноту, своєчасність та відповідність діючим стандартам порядку ведення бухгалтерського облку підприємства.

Відновлювання бухгалтерського обліку:

- оглядова перевірка стану бухгалтерського обліку;
- формування переліку документів, яких не вистачає у відповідностіз наявними узагальнюючими реєсрами чи звітністю, яка була подана до контролюючих органів та управління статистики;
- відтворення відсутніх документів шляхом генерації їх на підприємстві та підписання у контрагентів, чи вимога документів у контрагентів з метою їх подальшого дооформлення на підприємстві.

Контроль за роботою бухгалтерії з метою перевірки:

- постійний вибірковий моніторинг роботи головного бухгалтера;
- стимуляція працівників бухгалтерії до своєчасного та повного відображення бухгалтерських даних;
- вибірковий контроль правильності складання декларацій, що подаются до контролюючих органів;
- впевненість у повноті та правильності поданої звітності.


 

 
аудиторські послуги / бухгалтерські послуги, аутсорсинг / консультаційні послуги / контакти